Innehar Svenska Schnauzer Pinscher Klubbens
uppfödarmedalj, för förtjänstfull uppfödning av affenpinscher
Recived the Swedish Schnauzer Pinscher Clubs
breeder medal for meritorious Affenpinscher breeding
| Uppdaterat 2022-11-29 | Antal besökare: |Ide & Design, Copyright © Camilla B Stridsberg, Kennel Laroussu's 1992-2022 / All rights reserved |