Planerade valpkullar / Planned litters


Vi planerar valpar 2020 / We plan puppies 2020