Inför Valpköpet

In English look further down.


Alla valpar är underbara små varelser och så fantastiskt söta att man lätt faller pladask för de glittrande små pepparkornsögonen och valptungorna som ivrigt pussar och smakar på allt! Därför vill vi att ni tänkt igenom ert valpköp mycket noga innan ni kommer på ert första besök till oss.

Att köpa valp är ett stort ansvar, både för er som valpköpare och för mig som uppfödare. Den nya familjemedlem ska ni förhoppningsvis få leva tillsammans med under 13-15 års tid. Vi vill i möjligaste mån ha kontakt med er under hundens hela liv.

Det finns många sätt att ha hund. Vanligast är kanske den som vän i vått och torrt, genom eld och genom vatten - vilket inte behöver hindra dem som extra krydda att ställas ut. Det allra viktigaste är naturligtvis att hunden får vara en älskad familjemedlem :) Att ni varje dag känner kärlek och tillgivenhet för er fyrbenta vän.

Detta ingår när du köper valp av mig:

 • Svenska Kennel Klubben's registreringsbevis.
 • Svenska Kennel Klubben's köpeavtal.
 • Matlista och mat för den första tiden i sitt nya hem.
 • En pärm med valpens papper och annan viktig information.
 • Valpen är även valpkullsförsäkrad (försäkrad för dolda fel till 3 års ålder) samt har en vilande Juniorförsäkring som aktiveras i samband med leverans.
Valpen är vid leverans:
 • Registrerad i Svenska Kennelklubben.
 • ID-märkt med microchip.
 • Avmaskad.
 • Veterinärbesiktigad - intyg inte äldre än 7 dagar.
 • Vaccinerad mot Parvo, Valpsjukan, HCC och Parainfluensa (kennelhosta).

Kontakta gärna mig via email eller telefon om du har frågor 0418 - 66 14 96 / 070 35 75 618 eller E-post .
Before the Puppy Purchase

All puppies are wunderful little creatures and so fantastic sweet that one easy fall headlong for the little glitzy peppergraineyes and the puppie tongue so eager to kiss and taste on everything! For that reason we want you to consider your puppie-purchase very careful before you come for the first visit.

Buying a puppy is a big responsibility, both for you as a puppy buyer and for me as a breeder. The new family member will you hopefully get to live together with for 13-15 years. We want as far as possible be in contact with you during your dog's entire life.

There are many ways to have a dog. The most common maybe is as a friend through thick and thin, through fire and through water - which not have to prevent them as extra spice be showed. The most important of all is ofcourse that the dog get to be a much loved familymember:) That you every day feel love and devotion to your fourlegged friend.

When You purchase a puppy from us, You will receive the following: :

 • The Swedish Kennel Club registration / pedigree.
 • The Swedish Kennel Club purchasing agreement.
 • Food for the first week.
 • A binder with the puppy's papers and other important information.
At delivery the puppy is:
 • Register in the Swedish Kennel Club.
 • ID-marked with microchip.
 • Dewormed.
 • Healthcertificate - not older then 7 days.
 • Vaccinated aginst Parvovirosis, Distemper, HCC and Kennel/viral coug.
 • If necessary also vaccinated against Rabies and a pet passport done
Please contact us via email or telephone if you have any questions 0046 418 661496 / 0046 70 3575618 or send me a E-mail .