Mentalitet Personlighet Temperament


Mentalitet.... vad är det? Enligt Wikipedia beskrivs det som; Mentalitet (efter latinets mens, "ande") en beskrivning av dominerade och rådande tanke- och förhållningsmönster.

En hunds mentalitet påverkas av många olika faktorer. De mentala egenskaper så som temperament och personlighet styrs av det som hunden har med sig via arvet dvs dess gener. Men även icke ärftliga faktorer, som är skapade av hundens miljö , så som uppväxtmiljö och den omgivning och hantering hunden utsätts för i vardagen, har stor betydelse. Kombinationen av gener och inverkan av miljö styr hur hunden reagerar och beter sig i olika situationer.

En hund med bra mentalitet fungerar väl i sin vardag och mår bra. Även om vi tränar och tävlar med våra affenpinscher är de i första hand familjehundar. Vi ska trivas tillsammans och ha en bra vardag ihop. Våra hundars mentala egenskaper är viktiga för hur vår samvaro tillsammans är. Alla våra hundar är olika, alla är inte överlyckliga när de träffar nya människor, några reagerar på höga ljud andra inte, alla tycker inte att kaniner är roliga att jaga efter, vissa älskar sina leksaker andra tycker att familjen är de roligaste lekkamraterna - och precis så ska det naturligtvis få vara!

För att lära känna sin hund ännu mer och ta reda på hur den reagerar på och hanterar olika situationer finns det BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning) som är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras. Beskrivningen tar ca 45 minuter och innehåller 8 olika moment - bland annat kontakt med främmande personer, att leka, matintresse och att stöta på överraskningar/skrammel.

BPH är en beskrivning – det innebär att en hund inte är godkänd eller icke godkänd, istället är att beskrivningen är genomförd och resultatet redovisas i ett spindeldiagram som gör det möjligt att jämföra en hunds beskrivning med övriga beskrivna hundar i rasen.

Läs mer om BPH >>>

Det finns även Mentalbeskrivning Hund – MH där beskrivningen är framtagen i första hand för brukshundar, dock kan alla hundar oavsett ras, som är registrerade i SKK, ha möjlighet att genomföra ett MH.
Läs mer om MH >>>


För mig är en bra hund, en hund som fungerar som en kompis i vardagen och aktiv fritid - som är nyfiken, glad, trygg och social. Med andra ord en bra mentalt hund är en hund som är lätt att leva med.
BPH Genomförd

  9 LAROUSSU'S EAT HIGH OFF THE HOG
  8 LAROUSSU'S CUTE AS A BUG'S EAR
  7 LAROUSSU'S BRIGHT EYED N BUSHY TAIL
  6 LAROUSSU'S BETTER THE DEVIL U KNOW
  5 LAROUSSU'S ZOMBEE Z
  4 LAROUSSU'S VIKING VALE
  3 LAROUSSU'S QUP QAKE
  2 LAROUSSU'S POT PURRI
  1 LAROUSSU'S LOTUS LIVA
MH - Känd mental status

3 LAROUSSU'S ROCCULLA
2 LAROUSSU'S POWER
1 LAROUSSU'S MILLIMETER