RAS - Rasspecifika avelsstrategier


2001 beslutade Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige att, det för varje ras, ska finnas en rasspecifik avelsstrategi (RAS).

De rasspecifika avelsstrategierna är handlingsplaner för aveln inom rasen. Arbetet med rasspecifik avelsstrategi utgår från en beskrivning av nuläget och de eventuella problem som finns hos rasen - hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när. Syftet är att svenska uppfödare ska bibehålla och förstärka en hälsosam, sund och hållbar avel av rasen. RAS-dokumentet är ett levande dokument och ska revideras vart femte år.

RAS-dokumentet ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna/hanhundsägarna, ett verktyg för att kunna följa och förbättra utvecklingen av rasen, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa en affenpinscher.

Här kan ni läsa de fastställda RAS dokumenten som finns för affenpinscher.