Registreringsstatestik / Registration statistics


Registreringar som gjorts i Svenska Kennel Klubben sedan rasen återinfördes till Sverige 1986.
Registrations made in the Swedish Kennel Club since the breed was reintroduced into Sweden, 1986.

Årtal / Year
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Valpkullar / Litters
-
2
3
5
8
5
12
6
8
9
9
7
5
Valpar / Puppies
-
1+2
0+4
11+9
16+9
7+5
12+10
10+9
6+14
12+15
18+9
6+8
7+10
Importer / Imports
1+1
1+2
1+3
1+0
2+1
0+1
0+1
-
-
-
-
1+0
1+1
Inavel / Inbreeding
-
10,15%
10,1 %
4,12 %
2,1 %
0,6 %
8,4 %
4 %
3,4 %
7,6 %
3,9 %
3,6 %
3,3 %
Årtal / Year
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Valpkullar / Litters
10
9
10
13
15
14
13
15
17
25
20
21
18
Valpar / Puppies
11+15
9+10
9+10
10+17
19+13
27+22
23+19
20+26
18+16
38+31
33+35
34+24
30+33
Importer / Imports
0+1
0+3
2+1
0+2
0+1
1+0
1+2
0+5
4+8
4+6
4+4
4+2
3+4
Inavel / Inbreeding
1,9 %
2,5 %
2,1 %
3,2 %
2,7 %
2,9 %
1,3 %
1,6 %
1,8 %
1,7 %
0,9 %
0,8 %
1,8 %
Årtal / Year
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Valpkullar / Litters
29
18
16
18
20
20
19
11
17
17
18
Valpar / Puppies
40+50
27+33
24+26
21+31
34-25
27+24
28 +31
21+24
31+25
30+26
25+25
Importer / Imports
4+1
1+3
1+3
3+4
4+1
0+2
0+2
1+4
0+1
2+1
2+1
Inavel / Inbreeding
2,1 %
0,7 %
1,7 %
1,5 %
2,1 %
1,5 %
1,3 %
1,7 %
1,5 %
1,8%
1,09%


Registreringar som gjorts i Norska Kennel Klubben sedan rasen infördes till Norge 1994.
Registrations made in the Norwegian Kennel Club since the breed was introduced to Norway, 1994.


Årtal / Year
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Valpkullar / Litters
-
2
-
2
5
4
2
3
4
1
2
2
4
Valpar / Puppies
-
2+2
-
2+3
6+3
6+3
2+1
8+0
4+4
1+0
2+3
1+3
12+5
Importer / Imports
1+0
-
-
-
1+2
-
0+1
-
-
1+2
2+1
4+5
-
Inavel / Inbreeding
-
2,3 %
-
2,7 %
2,6 %
0,4 %
5 %
2,9 %
5,8 %
4,7 %
2,3 %
3,7 %
0,8 %
Årtal / Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Valpkullar / Litters
8
5
11
9
11
12
9
17
5
7
9
8
7
Valpar / Puppies
12+10
15+6
18+19
15+19
19+23
21+18
20+10
25+21
10+6
14+7
16+10
17+8
8+8
Importer / Imports
1+2
3+3
3+2
1+3
2+0
1+3
3+3
3+1
0+2
3+6
1+1
2+2
-
Inavel / Inbreeding
1,2 %
4,4 %
2,5 %
3,5 %
1,5 %
1,7 %
3,46 %
2,47 %
1,11 %
1,86%
1,33%
1,22%
0,47%
Årtal / Year
2020
2021
2022
                   
Valpkullar / Litters
5
9
6
                   
Valpar / Puppies
7+6
13+11
11+13
                   
Importer / Imports
1-0
0-2
3-2
                   
Inavel / Inbreeding
0,55%
1,34%
1,13%
                   


Registreringar som gjorts i Finska Kennel Klubben sedan rasen infördes till Finland 1987.
Registrations made in the Finnish Kennel Club since the breed was introduced to Finland in 1987.

Årtal / Year
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Valpkullar / Litters
-
-
1
1
4
1
6
8
9
7
4
3
3
Valpar / Puppies
-
-
1+2
0+1
4+9
3+2
10+4
13+9
13+10
9+10
6+6
4+6
5+5
Importer / Imports
0+1
-
3+3
0+1
2+0
0+1
3+2
0+1
-
0+1
-
1+0
-
Inavel / Inbreeding
-
-
1,56%
3,1 %
1,8 %
0 %
6,5 %
5,3 %
10 %
6,7 %
5,8 %
3,9 %
10,8 %
Årtal / Year
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Valpkullar / Litters
8
7
6
8
6
11
11
15
7
10
9
10
15
Valpar / Puppies
10+12
10+13
10+10
8+13
9+12
14+19
13+17
21+25
15+11
20+18
15+9
20+10
22+19
Importer / Imports
-
1+0
-
1+0
-
1+0
2+0
0+2
1+0
3+5
1+2
3+0
3+5
Inavel / Inbreeding
4,39 %
2,9 %
5,1 %
10,9 %
13,5 %
7,4 %
9,7 %
3,99 %
5 %
5 %
3,2 %
3,7 %
1,9 %
Årtal / Year
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Valpkullar / Litters
10
8
10
8
10
4
7
9
5
1
Valpar / Puppies
16+14
25
17+16
10+9
13+20
6+6
10+12
13+14
5+13
1+1
Importer / Imports
1+5
3+2
1+2
0+3
1+1
-
3+2
-
1-0
1+1
Inavel / Inbreeding
1,9 %
2,33 %
2,79 %
2,59%
1,84%
4,11%
2,68%
3,01%
2,64%
2,95%


Registreringar som gjorts i Danska Kennel Klubben sedan rasen infördes till Danmark 1981.
Registrations made in the Danish Kennel Club since the breed was introduced to Denmark in 1981.

Årtal / Year
1981
1985
1997
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Valpkullar / Litters
-
-
-
-
-
-
1
-
2
1
4
3
4
Valpar / Puppies
-
-
-
-
-
-
2+3
-
5+5
1+1
4+7
5+6
6+2
Importer / Imports
0+1
1+0
0+1
0+1
-
0+1
1+0
1+2
0+1
2+1
1+2
1+2
1+0
Inavel / Inbreeding
-
-
-
-
-
-
0 %
-
13,3 %
0 %
3,5 %
1,17%
2 %
Årtal / Year
2018
2019
2020
2021
2022
Valpkullar / Litters
5
-
2
1
1
Valpar / Puppies
2+8
-
3-4
0-3
1-3
Importer / Imports
-
1+1
-
-
-
Inavel / Inbreeding
3 %
-
1,2%
0,19%
2,83%