Planerade valpkullar / Planned litters


Vi planerar valpar under 2019 / We plan litters during 2019